Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 02/03/2018    223

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức đấu giá: NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM
2.      Địa chỉ: Số 88 Láng Hạ, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội
3.      Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn; Tín dụng; Kinh doanh ngoại tệ và cung ứng các dịch vụ ngân hàng …
4.      Vốn điều lệ thực góp: 11.750.000.000.000 đồng
5.      Hình thức đấu giá: Đấu giá trọn lô, theo đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán (2.402.325 cổ phần)
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 12.400 đồng/cổ phần
8.      Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.402.325 cổ phần
9.      Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 2.402.325 cổ phần
10.  Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

11.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ 8h00 ngày 01/03/2018 đến 15h30 ngày 21/03/2018

–        Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam)

12.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày  26/03/2018

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

13.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 08h30 ngày 28/03/2018

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

14.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 29/03/2018 đến 16 giờ ngày 07/04/2018
15.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 30/03/2018 đến ngày 04/04/2018

Tài liệu hướng dẫn: Hướng dẫn tham gia đấu giá NH TMCP Hang Hai Viet Nam

Tài liệu tham khảo: tại đây

Mẫu đơn đăng ký : Mau don

 

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status