Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM DO TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 10/02/2017    272

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức đấu giá: NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM
2.      Địa chỉ: Số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
3.      Ngành nghề kinh doanh: hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín dụng và các dịch vụ tài chính, tiền tệ ngân hàng …
4.      Vốn điều lệ: 11.750.000.000.000 đồng
5.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6.      Giá khởi điểm: 11.900 đồng/cổ phần
7.      Số cổ phần đưa ra đấu giá: 71.577.141 cổ phần
8.      Số cổ phần nước ngoài được phép mua: 71.577.141 cổ phần
9.      Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 8h30’ ngày 10/02/2017 đến 15h30’ ngày  03/03/2017

–        Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 08/03/2017

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 10/03/2017

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 11/03/2017 đến 16 giờ ngày 20/03/2017
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 14/03/2017 đến ngày 17/03/2017

Tài liệu tham khảo: Hướng dẫn tham gia đấu giá

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status