Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 185

Thông tin đấu giá/ IPO 21/12/2016    200

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức đấu giá: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 185
2.      Địa chỉ: Xóm Mậu Lâm. xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
3.      Ngành nghề kinh doanh: Xây lắp các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp, thủy điện, thủy lợi; kinh doanh vật liệu, máy móc thiết bị, rà phá bom mìn vật liệu nổ theo giấy phép của Bộ Quốc Phòng; …
4.      Vốn điều lệ: 41.819.330.000 đồng
5.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6.      Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.422.690 cổ phần
8.      Số cổ phần nước ngoài được phép mua: 1.422.690 cổ phần
9.      Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 22/12/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 12/01/2017

–        Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên 185)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 17/01/2017

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 19/01/2017

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 20/01/2017 đến 16 giờ ngày 06/02/2017
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 23/01/2017 đến ngày 25/01/2017

Tài liệu đính kèm : Hướng dẫn tham gia đấu giá

 

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status