Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VTC TRUYỀN THÔNG TRỰC TUYẾN DO TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN – CÔNG TY TNHH MTV SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 06/12/2017    268

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức đấu giá: Công ty cổ phần VTC Truyền thông Trực tuyến
2.      Địa chỉ: Công viên VTC Park, Đại lộ V.I Lenin, phường Hà Huy Tập, tp Vinh, tỉnh Nghệ An.
3.      Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản; Sản xuất, tư vấn và cung cấp công nghệ thông tin và phần mềm; Hoạt động truyền hình…
4.      Vốn điều lệ: 24.044.600.000 đồng
5.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6.      Giá khởi điểm: 107.388   đồng/cổ phần
7.      Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.020.000 cổ phần
8.      Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.020.000 cổ phần
9.      Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 8h30’ ngày 05/12/2017 đến 15h30 ngày 25/12/2017

–        Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần VTC Truyền thông Trực tuyến do Tông Công ty Truyền thông Đa phương tiện – Công ty TNHH MTV sở hữu)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/12/2017

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 10 giờ 00 ngày 02/01/2018

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 03/01/2018 đến 16 giờ ngày 12/01/2018
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 04/01/2018 đến ngày 09/01/2018

Tài liệu hướng dẫn: Hướng dẫn tham gia đấu giá CTCP VTC Truyền thông Trực tuyến

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status