Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN KINH DOANH LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM HÀ NỘI DO TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 05/04/2017    287

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN KINH DOANH LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM HÀ NỘI
2.      Địa chỉ: Số 67A Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
3.      Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng; Sản xuất mì ống, mì sợi, thức ăn chế biến sẵn
4.      Vốn điều lệ: 9.800.000.000 đồng
5.      Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần
6.      Giá khởi điểm: 1.050.600 đồng/cổ phần
7.      Số cổ phần đưa ra đấu giá: 19.600 cổ phần
8.      Số cổ phần nước ngoài được phép mua: 19.600 cổ phần
9.      Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 8h30’ ngày 05/04/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 27/04/2017

–        Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Chế biến Kinh doanh Lương thực Thực phẩm Hà Nội)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 04/05/2017

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 08/05/2017

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 09/05/2017 đến 16 giờ ngày 18/05/2017
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 10/05/2017 đến ngày 15/05/2017

Tài liệu hướng dẫn : Hướng dẫn tham gia đấu giá CTCP Đầu tư và Phát triển Miền Trung

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status