Hợp tác cùng phát triển

Việt Nam sẽ có nhà máy Giga sản xuất pin LFP | La bàn đầu tư 30-8

La bàn đầu tư 30/08/2021    1187

Chia sẻ

✅ Trong La bàn đầu tư hôm nay, những thông tin về dự án xây dựng mới giúp đưa Việt Nam tham dự sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ là tiêu điểm chính. Với việc dịch bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp FDI đang có nhiều diễn biến muốn cập nhật nhanh chóng tình hình. Việc công bố dự án mới sẽ giúp Việt Nam ổn định phần nào tình hình này.

DMCA.com Protection Status