Hợp tác cùng phát triển

Thông tin đăng ký đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần cấp thoát nước Tây Ninh

Thông tin đấu giá/ IPO 30/08/2018    451

Chia sẻ

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty cổ phần cấp thoát nước Tây Ninh,  SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần cấp thoát nước Tây Ninh như sau:

1. Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH

Địa chỉ: Số 489 đường 30-4, Phường 1, Tp. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

2. Vốn điều lệ: 105.768.270.000 đồng

3. Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.798.060 cổ phần

4. Tổng số nhà đầu tư tham gia: 04 nhà đầu tư

 • Cá nhân trong nước: 04 NĐT
 • Cá nhân nước ngoài: 00  NĐT
 • Tổ chức trong nước:  00 NĐT
 • Tổ chức nước ngoài: 00  NĐT

5. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký: 1.800.100 CP

 • Cá nhân trong nước: 1.800.100 CP
 • Cá nhân nước ngoài: 00 CP
 • Tổ chức trong nước: 00 CP
 • Tổ chức nước ngoài: 00 CP

6. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

 • Thời gian: Chậm nhất trước 15 giờ ngày 31 tháng 08 năm 2018
 • Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

7. Thời gian và địa điểm đấu giá:

 • Thời gian 09 giờ 00 ngày 05 tháng 09 năm 2018
 • Địa điểm:SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

 

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status