Hợp tác cùng phát triển

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỐ PHẦN

Thông tin đấu giá/ IPO 20/04/2017    404

Chia sẻ

 1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngô Việt Nam
 3. Địa chỉ: Số 231 Nguyễn Thái Học, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội
 4. Vốn điều lệ: 33.000.000.000 đồng
 5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.188.000 cổ phần
 6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 53 NĐT
 • Trong đó: Tổ chức: 2 NĐT Cá nhân: 51 NĐT
 1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 4.936.000cổ phần
 • Trong đó: Tổ chức: 1.288.000 CP Cá nhân: 3.648.000CP
 1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 21/04/2017
 2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 25/04/2017

 

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status