Hợp tác cùng phát triển

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY MẸ – TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

Thông tin đấu giá/ IPO 28/03/2018    310

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty mẹ – Tổng Công ty Thương mại Hà Nội
2.      Địa chỉ: Số 38 – 40 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
3.      Vốn điều lệ: 2.200.000.000.000 đồng
4.      Số lượng cổ phần bán đấu giá: 75.926.000 cổ phần
5.      Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 346 NĐT
           Trong đó : Tổ chức : 2 NĐT Cá nhân : 344 NĐT
6.      Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 93.181.800 cổ phần
           Trong đó : Tổ chức : 700.000 CP Cá nhân : 92.481.800 CP
7.      Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/03/2018
8.      Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 30/03/2018

 

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status