Hợp tác cùng phát triển

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÂN BAY QUỐC TẾ CAM RANH

Thông tin đấu giá/ IPO 08/07/2017    249

Chia sẻ

–    Tên tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh

–     Địa chỉ: Sân bay quốc tế Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, Tp. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

–     Vốn điều lệ thực góp hiện tại: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)

–     Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.450.000 cổ phần

–     Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 244 NĐT

  • Trong đó: Tổ chức: 7 NĐT Cá nhân: 237 NĐT

–     Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 11.358.700 cổ phần

  • Trong đó: Tổ chức: 4.810.000 CP Cá nhân: 6.548.700 CP

–     Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 10/07/2017

  • Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 12/07/2017

 

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status