Hợp tác cùng phát triển

Thông báo đấu giá TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM

Thông tin đấu giá/ IPO 04/07/2011    352

Chia sẻ

Căn c Đơn đăng ký đu giá bán cổ phn ln đu ra công chúng ca Tng Công ty Xăng Du Vit Nam, S Giao dch Chng khoán Hà Ni thông báo vic t chc đu giá bán c phn ln đu ra công chúng ca Tng Công ty Xăng Du Vit Nam như sau:

1.  Tên doanh nghip:   TNG CÔNG TY XĂNG DU VIT NAM

2.  Đa ch tr s:  S 1 Khâm Thiên, Đng Đa, Hà Ni, Vit Nam

3.  Đin thoi:  (84) 04 38512603           Fax: (84) 04 38519203

4.  Ngành ngh kinh doanh:   Xut nhp khu và kinh doanh xăng du, vt tư, thiết b phc v ngành xăng du và các ngành khác;  Kinh doanh vn ti xăng du và kho cng du.

5.  Vn điu l: 10.700.000.000.000 đng (Mười nghìn by trăm t đng)

6.  S lượng c phn chào bán:   27.425.933 c phn (tương ng 2,56% vn điu l d kiến)

7.  Mnh giá:  10.000 c phn/01 c phn

8.  Giá khi đim:  15.000 đng/c phn (Mười lăm nghìn đng/mt c phn)

9.  Điu kin tham gia đu giá:  Nhà đu tư là t chc kinh tế, t chc xã hi và cá nhân trong nước theo quy đnh ti Điu 6 Ngh đnh s 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2007 ca Chính ph v chuyn doanh nghip 100% vn nhà nước thành công ty c phn.

10. Đa đim, thi gian và th tc đăng ký và np tin đt cc:  T 8h30’ ngày 06 tháng 07 năm 2011 đến 15h30’ ngày 21 tháng 07 năm 2011 ti Tr s CTCP Chng khoán VNDIRECT (Đa ch: S 1, Nguyn Thượng Hin, Hai Bà Trưng, Hà Ni)
 hoặc tại Văn phòng giao dịch Hồ Chí Minh (Địa chỉ: Phòng 602 Tòa nhà FIDECO, 81 – 85 Hàm Nghi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

11. Thi gian và đa đim np Phiếu tham d đu giá:

     B trc tiếp vào thùng phiếu ti Tr s và Văn phòng ca Công ty, chm nht 16h00 ngày 26 tháng 07 năm 2011.

12. Thi gian và đa đim bán đu giá:

      Thi gian:  8 gi 30 phút ngày 28 tháng 07 năm 2011

      Đa đim:  S GIAO DCH CHNG KHOÁN HÀ NI

      Tng 6, tòa nhà 81 Trn Hưng Đo, Qun Hoàn Kiếm, Thành ph Hà Ni

13. Thi gian hoàn tr tin đt cc : 01/8/2011 đến 05/8/2011

14. Thi gian thanh toán tin mua c phn ca nhà đu tư trúng giá: t ngày 29/7/2011 đến 16h00 ngày 12/8/2011.

15. Gii thiu cơ hi đu tư:

   Hà Ni: 14h00 ngày 12/7/2011 ti KS. HILTON HANOI OPERA- s 1 Lê Thánh Tông.

   TP H Chí Minh: 14h00 ngày 14/7/2011 ti KS.SHERATON SAIGON- s 88 ĐngKhi-Qun 1.

   Đà Nng: 14h00 ngày 15/7/2011 ti KS. LIFE STYLE- Đường Hoàng Sa, phường Khuê M,

   Qun Ngũ Hành Sơn

 

Mi thông tin chi tiết xin vui lòng liên h:  Công ty c phn chng khoán VNDIRECT

S 1, Nguyn Thượng Hin, qun Hai Bà Trưng , Hà Ni

             ĐT  : 04.39410622    Fax: 04.39410500

DMCA.com Protection Status