Hợp tác cùng phát triển

Thông báo đấu giá Công ty cổ phần Vincom

Thông tin đấu giá/ IPO 31/05/2007    611

Chia sẻ

THỦ TỤC
ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN

CÔNG TY
CỔ PHẦN VINCOM

(Thay đổi thời gian đấu giá Công ty cổ phần Vincom
theo thông báo

số
142/TTGDCKTPHCM-BĐG)

I. Khách
hàng nhận mẫu Đơn đăng ký tham gia đấu giá tại 1 trong 3 địa chỉ sau:

1. Trụ sở Công ty cổ phần chứng khoán VnDirect

Đ/c: số 100 Lò Đúc, Hai bà
Trưng, Hà Nội

2. CN Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT

Đ/c: 51 Bến Chương Dương.
quận 1. TP Hồ Chí Minh

3. Qua website www.vndirect.com.vn

II. Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký và hoàn tất thủ tục
đặt cọc:

Từ 8 giờ ngày 14/05/2007 đến 11 giờ ngày
25/06/2007

v
Lưu ý hồ sơ phải được sắp xếp theo thứ tự như sau:

·
Đơn đăng ký: 01 bản gốc + 01 bản photo

·
CMND: 01 bản photo + giấy ủy quyền cho người đi thực
hiện (đối với cá nhân)

·
GP ĐKKD công chứng + giấy uỷ quyền cho người đi thực
hiện + CMND photo của người được ủy quyền (đối với tổ chức)

·
Giấy nộp tiền: 01 bản photo

Ngoài ra
nhà đầu tư phải xuất trình CMND và giấy nộp tiền gốc để đối chiếu.

v
Nhà đầu tư nhận phiếu tham dự đấu giá từ 8h ngày 26/06/2007 đến 15h ngày 29/06/2007 tại
Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT.

v
Khi đến nhận Phiếu tham dự đấu giá đề nghị Quý khách
hàng mang theo CMT gốc và Giấy nộp tiền. Nếu lấy hộ phải có CMT gốc của người
nhận và Giấy nộp tiền của người nhờ lấy
hộ.

v
Nhà đầu tư bỏ phiếu tham dự đấu giá từ 8h ngày 26/06/2007 đến 15h ngày 29/06/2007
tại Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT.

v
Thời gian tổ chức đấu giá 14h ngày 03/07/2007 tại TTGDCK TPHCM.

Lưu ý: – Nhà
đầu tư cần có tài khoản để nhận lại tiền đặt cọc trong trường hợp không trúng
thầu.

Nhà đầu tư nên đến nhận Phiếu tham dự
đấu giá muộn nhất vào ngày 28/06/2007
để có đủ thời gian điều chính các sai sót nếu có.

HƯỚNG DẪN
GHI PHIẾU ĐẤU GIÁ

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM

1. Thời hạn cuối cùng bỏ phiếu đấu giá tại
Công ty Chứng khoán VNDIRECT

15h ngày
29/06/2007

2. Cách thức ghi giá

·
Bước khối lượng: 100 CP

·
Bước giá: 100 đ

·
Chỉ được ghi tối đa 02 mức giá và tổng khối
lượng đặt mua của các mức giá đúng bằng số cổ phần đã đăng ký

·
Không bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm 80.000đ

  1. Cách thức
    ghi phong bì

·
Ghi Họ tên và mã số nhà đầu tư đã được cấp trên
Phiếu tham dự đấu giá vào phía trên bên trái của phong bì và ghi: Tham dự đấu
giá Công ty CP Vincom vào bên phải của phong bì.

·
Ký nháy vào mép phong bì đã được dán kín.

Ví dụ:

Nhà
đầu tư đăng ký mua 5.000 CP có thể ghi phiếu đấu giá như sau:

STT
lệnh

Mức
giá đặt mua

(đặt
tối đa 2 mức giá, bằng VNĐ, làm tròn 100VNĐ và xếp theo thứ tự từ cao xuống
thấp)

Khối
lượng cổ phần đặt mua tương ứng với từng mức giá

Bằng
số

Bằng
chữ

1

92.800

Chín hai nghìn tám trăm đồng

3.500
CP

2

80.100

Tám mươi nghìn một trăm đồng

1.500 CP

Tổng khối lượng cổ phần đặt
mua:

5.000CP

  1. Những
    trường hợp phiếu đấu giá không hợp lệ

·
Phiếu đấu giá không có dấu treo của Công ty
VNDIRECT.

·
Phiếu đấu giá không có chữ ký của Nhà đầu tư.

·
Mức giá bằng chữ và bằng số khác nhau.

·
Viết nhầm giữa cột Mức giáKhối lượng.

Ghi chú: Đối với những Phiếu tham dự
đấu giá do người được ủy quyền ký:

v
Đối với cá nhân: Có Giấy ủy quyền có xác nhận
của chính quyền địa phương của người ủy quyền.

v
Đối với tổ chức: Có Giấy ủy quyền của tổ chức.

THỦ TỤC NỘP TIỀN ĐẶT CỌC ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ TẠI TRỤ SỞ CÔNG
TY CP CK VNDIRECT

Đ/c: 100 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà nội

I. Cách thức tính tiền đặt cọc

Tiền đặt cọc = SLCP đăng ký *
80.000đ (giá khởi điểm) * 10%

II. Phương thức nộp tiền

1. Khách hàng nộp tiền trực tiếp tại NH
Phương Đông – 106 Lò Đúc – HN

Tên người hưởng:

Công ty CP
Chứng khoán VNDIRECT

Số tài khoản:

421 130 00 32C073

Tại:

Ngân hàng Phương Đông

Nội dung:

, , đặt cọc đấu giá VinCom.

2. Khách hàng chuyển khoản vào TK giao dịch tại
NH Vietcombank hội sở

Tên người hưởng:

Công ty CP
Chứng khoán VNDIRECT

Số tài khoản:

001 100 195 8858

Tại:

Ngân hàng Vietcombank hội sở

Nội dung:

, , đặt cọc đấu giá VinCom.

3. Khách
hàng rút nộp đối ứng tại VNDIRECT

Số tài khoản:

Không cần ghi

Tên tài khoản:

VNDS – Vincom

Nội dung:

, , đặt cọc đấu giá VinCom.

4. Ví dụ:
Khách hàng Nguyễn Văn A đăng ký
đấu giá 5.000 cổ phần Cty Cp Vincom viết giấy nộp tiền như sau:

Tên người hưởng:

Công ty CP
Chứng khoán VNDIRECT

Số tài khoản:

001 100 195 8858

Tại:

Ngân hàng Vietcombank hội sở

Nội dung:

Nguyễn Văn A – CM 012 345 678 đặt
cọc đấu giá 5.000 CP Vincom

Số tiền đặt cọc:

40.000.000 đ

LƯU Ý: KHÁCH HÀNG SAU KHI LÀM THỦ TỤC NỘP TIỀN/CHUYỂN TIỀN ĐỀ NGHỊ MANG
CHỨNG TỪ TỚI BỘ PHẬN NHẬN HỒ SƠ ĐẤU GIÁ TẠI VNDIRECT ĐỂ HOÀN THIỆN THỦ TỤC
ĐĂNG KÝ.

THỦ TỤC NỘP TIỀN ĐẶT CỌC ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ TẠI

CHI NHÁNH TP HCM CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
VNDIRECT

Đ/c
51 Bến Chương Dương, quận 1, TP Hồ Chí Minh

I. Cách thức tính tiền đặt cọc

Tiền đặt cọc = SLCP đăng ký * 80.000đ
(giá khởi điểm) * 10%

II. Phương thức nộp tiền

1. Khách hàng chuyển khoản vào TK giao dịch tại
NH Vietcombank hội sở

Tên người hưởng:

Công ty CP
Chứng khoán VNDIRECT

Số tài khoản:

001 100 195 8858

Tại:

Ngân hàng Vietcombank hội sở

Nội dung:

, , đặt cọc đấu giá Vincom.

2. Khách
hàng rút nộp đối ứng tại VNDIRECT

Số tài khoản:

Không cần ghi

Tên tài khoản:

VNDS – Vincom

Nội dung:

, , đặt cọc đấu giá Vincom.

3. Ví dụ:
Khách hàng Nguyễn Văn A đăng ký
đấu giá 5.000 cổ phần Cty Cp Vincom viết giấy nộp tiền như sau:

Tên người hưởng:

Công ty CP
Chứng khoán VNDIRECT

Số tài khoản:

001 100 195 8858

Tại:

Ngân hàng Vietcombank hội sở

Nội dung:

Nguyễn Văn A – CM 012 345 678 đặt
cọc đấu giá 5.000 CP Vincom

Số tiền đặt cọc:

40.000.000 đ

LƯU Ý: KHÁCH HÀNG SAU KHI LÀM THỦ TỤC NỘP TIỀN/CHUYỂN TIỀN ĐỀ NGHỊ MANG
CHỨNG TỪ TỚI BỘ PHẬN NHẬN HỒ SƠ ĐẤU GIÁ TẠI VNDIRECT ĐỂ HOÀN THIỆN THỦ TỤC
ĐĂNG KÝ.

Download:
                 – Bản cáo bạch
                 – Quy chế đấu giá Vincom
                 – Đơn đăng ký đấu giá
                 – Mẫu giấy ủy quyền đấu giá cổ phần

DMCA.com Protection Status