Hợp tác cùng phát triển

Thông báo đăng ký đấu giá cố phần Công ty TNHH MTV Thống Nhất

Thông tin đấu giá/ IPO 09/05/2016    584

Chia sẻ

HÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CÔNG TY TNHH MTV THỐNG NHẤT

 Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty TNHH MTV Thống Nhất, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty TNHH MTV Thống Nhất như sau:

1.     Tổ chức phát hành: CÔNG TY TNHH MTV THỐNG NHẤT
2.     Địa chỉ: Số 10 phố Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
3.     Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất xe đạp và xe cho người tàn tật.
4.     Vốn điều lệ: 237.000.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi bảy tỷ đồng.)
5.     Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6.     Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
7.     Số cổ phần đưa ra đấu giá: 3.035.775 cổ phần
8.     Số cổ phần nước ngoài được phép mua: 3.035.775 cổ phần
9.     Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

10.   Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ 8h30’ ngày 06/05/2016 đến 15h30’ ngày 27/05/2016

–       Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Thống Nhất)

11.   Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 01/06/2016

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.   Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 10 giờ 00 phút ngày 03/06/2016

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

13.   Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 04/06/2016 đến 16h00’ ngày 13/06/2016

14.   Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 07/06/2016 đến ngày 09/06/2016

Trân trọng thông báo!

File đính kèm :

DMCA.com Protection Status