Hợp tác cùng phát triển

Thông báo đăng ký đấu giá cổ phần Công ty CP Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa

Thông tin đấu giá/ IPO 29/03/2016    234

Chia sẻ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa như sau:

1.     Tổ chức phát hành: CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
2.     Địa chỉ: Số 248 Thống Nhất, Phương Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa
3.     Ngành nghề kinh doanh: Khai thác chế biến khoáng sản; Dịch vụ tư vấn địa chất và khai thác mỏ lộ thiên; Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng…
4.     Vốn điều lệ: 140.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi tỷ đồng.)
5.     Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6.     Giá khởi điểm: 12.800 đồng/cổ phần
7.     Số cổ phần đưa ra đấu giá: 3.750.000 cổ phần
8.     Số cổ phần nước ngoài được phép mua: 3.750.000 cổ phần
9.     Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

10.   Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ 8h30’ ngày 29/03/2016 đến 15h30’ ngày 19/04/2016

–       Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty CP Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa)

11.   Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 22/04/2016

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh  của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

12.   Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 26/04/2016

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

13.   Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 27/04/2016 đến 16 giờ 00 phút ngày 06/05/2016
14.   Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 28/04/2016 đến ngày 05/05/2016

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status