Hợp tác cùng phát triển

Thông báo đăng ký đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà

Thông tin đấu giá/ IPO 05/04/2016    269

Chia sẻ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà như sau:

1. Tổ chức phát hành: CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ
2. Địa chỉ: A86 – TT9 Khu đô thị mới Văn Quán, Yên Phúc, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội.
3. Ngành nghề kinh doanh: Tham gia thi công, lắp đặt các công trình trạm biến áp, đường dây tải điện hệ thống điện, nước, thông tin, PCCC các công trình khách sạn, khu công nghiệp công trình dân dụng cấp quốc gia;…
4. Vốn điều lệ: 23.000.000.000 đồng (Hai mươi ba tỷ đồng.)
5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6. Giá khởi điểm: 11.000 đồng/cổ phần
7. Số cổ phần đưa ra đấu giá: 115.000 cổ phần
8. Số cổ phần nước ngoài được phép mua: 115.000 cổ phần
9. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

10. Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

– Thời gian: Từ 8h30’ ngày 05/04/2016 đến 15h30’ ngày 27/04/2016

– Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà)

11. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

– Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 04/05/2016

– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12. Thời gian và địa điểm đấu giá:

– Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 06/05/2016

– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 07/05/2016 đến 16 giờ 00 phút ngày 16/05/2016
14. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 10/05/2016 đến ngày 13/05/2016

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status