Hợp tác cùng phát triển

Thông báo đăng ký bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Thương mại Haneco

Thông tin đấu giá/ IPO 29/03/2016    381

Chia sẻ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI HANECO

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Thương mại Haneco, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Thương mại Haneco như sau:

1. Tổ chức phát hành: CÔNG TY TNHH MTV XNK VÀ THƯƠNG MẠI HANECO
2. Địa chỉ: Tầng 4 NB tòa nhà 14 – 16, phố Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
3. Ngành nghề kinh doanh: Nhập khẩu hàng vật tư, nguyên liệu phục vụ các ngành sản xuất trong nước: khô đậu tương, ngô hạt cho sản xuất thức ăn chăn nuôi; cung ứng nguồn lao động cho các tổ chức, văn phòng đại diện, cá nhân nước ngoài đang hoạt động và làm việc trong nước…
4. Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng.)
5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6. Giá khởi điểm: 11.700 đồng/cổ phần
7. Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.943.800 cổ phần
8. Số cổ phần nước ngoài được phép mua: 1.943.800 cổ phần
9. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

10. Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

– Thời gian: Từ 8h30’ ngày 29/03/2016 đến 15h30’ ngày 20/04/2016

– Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Thương mại Haneco)

11. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

– Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 25/04/2016

– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

12. Thời gian và địa điểm đấu giá:

– Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 27/04/2016

– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 28/04/2016 đến 16 giờ 00 phút ngày 07/05/2016
14. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 29/04/2016 đến ngày 06/05/2016

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status