Hợp tác cùng phát triển

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016 CỦA CÔNG TY CÔNG NGHỆ MOBIFONE TOÀN CẦU

Công bố thông tin 08/11/2017    471

Chia sẻ

1. Tổ chức phát hành Công ty cổ phần Công nghệ MobiFone Toàn cầu
2. Ngày chốt danh sách 07/11/2017
3. Lý do và mục đích Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu
4. Nội dung cụ thể
Trả cổ tức bằng cổ phiếu
– Tỷ lệ thực hiện: 8% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 8 cổ phiếu mới)- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ

5. Thông tin liên hệ:

Ms Nguyễn Lệ Thủy – Phòng KTTC Công ty CP Công nghệ MobiFone Toàn cầu

Điện thoại: 0902258468

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status