Hợp tác cùng phát triển

SMA – Ủy thác và quản lý danh mục đầu tư

SMA là gói dịch vụ ủy thác và quản lý danh mục đầu tư theo tài khoản chuyên biệt riêng dành cho khách hàng có nhu cầu đầu tư số vốn lớn. Đội ngũ chuyên gia Quản lý đầu tư chứng khoán của VNDIRECT với nhiều năm kinh nghiệm đầu tư trên thị trường chứng khoán và thị trường tài chính, sẽ giúp khách hàng tiếp cận với năng lực đầu tư chuyên nghiệp và hiệu quả, để khách hàng có được sự an tâm đầu tư khi sử dụng dịch vụ của VNDIRECT.

Khách hàng có thể lựa chọn phương thức đầu tư theo các cách sau:

  • SMA ủy thác toàn phần: khách hàng ủy thác cho chuyên gia quản lý tài sản tự chủ động ra quyết định theo chiến lược đầu tư đã được thống nhất với khách hàng và chia sẻ trách nhiệm về hiệu quả đầu tư.
  • SMA không ủy thác toàn phần, trong đó chuyên gia quản lý tài sản và tư vấn đầu tư có trách nhiệm giúp đỡ khách hàng cùng xây dựng và thống nhất chiến lược đầu tư, giúp khách hàng các khuyến nghị đầu tư và tham vấn khách hàng ra quyết định để đảm bảo đầu tư an toàn và hiệu quả.

GIÁ TRỊ MỤC TIÊU

Khách hàng được tiếp cận với nền tảng tri thức và đội ngũ Chuyên gia đầu tư chuyên nghiệp, có đạo đức và uy tín nghề nghiệp cao nhất, cùng với nhiều năm kinh nghiệm quản lý danh mục đầu tư đa dạng. Ngoài ra, hệ thống giám sát tuân thủ của VNDIRECT sẽ giúp khách hàng có được an tâm đầu tư và ủy thác quản lý danh mục cho chuyên gia. 

 Sức khỏe đầu tư: Chuyên gia Ủy thác đầu tư cùng khách hàng lựa chọn danh mục cổ phiếu và chiến lược đầu tư phù hợp với khẩu vị rủi ro và mục tiêu về thời gian đầu tư và kỳ vọng lợi nhuận. 

 Quản lý tài sản: Chuyên gia Ủy thác đầu tư lựa chọn các cơ hội đầu tư bền vững và có tiềm năng tăng trưởng vượt bậc theo chiến lược đầu tư đã được xây dựng và thống nhất cùng khách hàng. Chuyên gia Ủy thác đầu tư cùng với nền tảng thông tin và tri thức đầu tư của VNDIRECT giúp khách hàng liên tục bám sát các biến động của cổ phiếu và thị trường để giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa tăng trưởng của danh mục.

 Báo cáo hiệu quả và giám sát thực hiện chiến lược đầu tư: VNDIRECT thực hiện vai trò nhà giám sát độc lập, kiểm tra và giám sát tuân thủ của chuyên gia Ủy thác đầu tư theo các mục tiêu đầu tư và chiến lược đã được khách hàng lựa chọn, đảm bảo Dịch vụ Ủy thác đầu tư được báo cáo minh bạch, kịp thời, tuân thủ và tin cậy, giúp khách hàng có được An tâm đầu tư.

CÁCH ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Khách hàng có nhu cầu dịch vụ vui lòng đăng ký qua tài khoản iVND hoặc liên hệ tới số Hotline 1900 5454 09

DMCA.com Protection Status