Hợp tác cùng phát triển

VBOND – Trái phiếu doanh nghiệp kỳ hạn dài

Trái phiếu VBond

VBOND là hình thức nhà đầu tư trực tiếp mua trái phiếu do doanh nghiệp phát hành, trải nghiệm sự vận động của thị trường trái phiếu với mức độ rủi ro thấp hơn nhiều so với cổ phiếu và hưởng mức lãi suất cao vượt trội so với gửi tiết kiệm.

NHỮNG LỢI ÍCH VƯỢT TRỘI CỦA VBOND

Tổ chức phát hành trái phiếu là những doanh nghiệp hàng đầu có chỉ số an toàn tài chính cao và sức khỏe thanh toán ổn định

Tất cả trái phiếu Vbond đều có tài sản đảm bảo, tài sản đảm bảo này có giá trị cao hơn trái phiếu và được quản lý bởi các đơn vị uy tín, chuyên nghiệp

 Lãi suất trái phiếu thường cao hơn so với lãi suất tiền gửi tiết kiệm

 Dễ dàng tham gia

  • Nhà đầu tư có thể tham gia với số vốn 10 triệu đồng mệnh giá.
  • Đăng ký giao dịch trực tuyến thuận lợi tại đây.
  • Thời hạn đầu tư khuyến nghị từ 1 năm trở lên.
  • Có thể bán lại trước kỳ hạn đáo hạn của trái phiếu.

Điều kiện Nhà đầu tư Chuyên nghiệp

Căn cứ Điều 11 Luật chứng khoán 2019 quy định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bao gm:

  • Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;
  • Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
  • Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
  • Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
  • Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.

DANH MỤC TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP CÓ THỂ LỰA CHỌN TRONG VBOND

ĐẤT XANH

Phát hành bởi tập đoàn Đất Xanh
Mã giao dịch: DXG202002 và DXG202005
(Xem chi tiết)

ĐẤT XANH

Phát hành bởi tập đoàn Đất Xanh
Mã giao dịch: DXG202006 và DXG202007
(Xem chi tiết)

ĐẤT XANH

Phát hành bởi tập đoàn Đất Xanh
Mã giao dịch: DXG202008
(Xem chi tiết)

HÀ ĐÔ

Phát hành bởi Công ty CP tập đoàn Hà Đô
Mã giao dịch: HDG201901
(Xem chi tiết)

BKAV

Phát hành bởi Công ty CP Phần mềm diệt virus BKAV
Mã giao dịch: BKPCB2124001
(Xem chi tiết)

ĐẤT XANH

Phát hành bởi tập đoàn Đất Xanh
Mã giao dịch: DXG202003 và DXG202004
(Xem chi tiết)

DPW

Phát hành bởi Công ty CP Đầu tư ngành nước DNP
Mã giao dịch: DPW202001
(Xem chi tiết)

HAAN

Phát hành bởi Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An
Mã giao dịch: HAAN202101
(Xem chi tiết)

TNG

Phát hành bởi Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam
Mã giao dịch: TNGCB2124001
(Xem chi tiết)

GELEX

Phát hành bởi Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam
Mã giao dịch: GEX202001, GEX202002 và GEX202003
(Xem chi tiết)

Trung Nam Đăk Lắk 1

Phát hành bởi Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam
Mã giao dịch: TD1CB2122001, TD1CB2126002, TD1CB2126003
(Xem chi tiết)

CVT

Phát hành bởi Công ty Cổ phần CMC
Mã giao dịch: CVTB2122001, CVTB2122002, CVTB2122003, CVTB2122004
(Xem chi tiết)

THÔNG TIN GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU VBOND

Trái phiếu Mệnh giá
(đồng/TP)
Thời gian đáo hạn Lãi suất Kỳ hạn trả lãi Tài sản đảm bảo
DXG202002 100,000 22/06/2022
(2 năm)
Lãi suất Coupon cố định 11.5%/năm 6 tháng/lần Quyền sử dụng đất dự án St. Moritz. 36% cổ phần DXS kèm lợi ích liên quan
Quyền tài sản từ dự án St. Moritz và dự án Opal Boufevard
Bảo lãnh thanh toán của Hà An
Đơn vị quản lý nguồn thu và TSĐB: Viettinbank và VNDIRECT
DXG202005 100,000  22/06/2022
(2 năm)
DXG202006 100,000 23/06/2022
(2 năm)
DXG202007 100,000  23/06/2022
(2 năm)
DXG202008 100,000 24/06/2022
(2 năm)
HDG201901 100,000  17/05/2021
(2 năm)
Năm đầu tiên cố định 10.5%. Các năm sau tính bảng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3.7% 12 tháng/lần 11,5 triệu cổ phần HDG

Tỷ lệ giá trị TSĐB/giá trị phát hành TP: tối thiểu 180%.

Đơn vị quản lý TSĐB: VNDIRECT.

GEX202001 100,000  14/07/2023
(3 năm)
Lãi suất coupon cố định 10%/năm 6 tháng/lần Tối thiểu 150% giá trị trái phiếu
DPW202001 100,000 31/08/2023
(3 năm)
Lãi suất Coupon 11%/năm 6 tháng/lần Giá trị TSBĐ: tối thiểu bằng 150% tổng giá trị trái phiếu
HAAN202101 100,000 05/03/2024
(3 năm)
Lãi suất Coupon 10,3%/năm 6 tháng/lần Giá trị TSBĐ: tối thiểu bằng 140% tổng giá trị trái phiếu
TNGCB2124001 100,000 18/05/2024
(3 năm)
Lãi suất Coupon 9,5%/năm 6 tháng/lần Tối thiểu 135% tổng giá trị mệnh giá trái phiếu đang lưu hành
BKPCB2124001 100,000 26/05/2024
(3 năm)
Lãi suất Coupon 10,5%/năm 6 tháng/lần Tối thiểu 180% tổng giá trị mệnh giá trái phiếu đang lưu hành
TD1CB2122001 100,000 07/07/2022
(13 tháng)
04 Kỳ tính lãi đầu tiên: 9,5%/năm.
Các kỳ tính lãi sau không thấp hơn 10%/năm.
3 tháng/lần Tối thiểu 135% tổng giá trị mệnh giá trái phiếu đang lưu hành
TD1CB2126002 100,000 23/07/2026
(61 tháng)
TD1CB2130003 100,000 07/07/2030
(109 tháng)
CVTB2122001 100,000 11/08/2022
(1 năm)
Lãi suất Coupon 9,5%/năm 6 tháng/lần Tối thiểu 150% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành
CVTB2123002  100,000 11/08/2023
(2 năm)
Lãi suất Coupon 10,0%/năm
CVTB2125003 100,000 11/08/2025
(4 năm)
Lãi suất Coupon 10,2%/năm
CVTB2125004 100,000 11/08/2026
(5 năm)
Lãi suất Coupon 10,6%/năm

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH

Nhà đầu tư đăng nhập vào tài khoản chứng khoán của mình và đặt lệnh trên bảng giá  DBOARD Trái phiếu online.
Xem hướng dẫn chi tiết trên trang support của VNDIRECT Tại đây.

DMCA.com Protection Status