Góp ý cho VNDIRECT

VBOND

Trái phiếu VBond

VBOND là hình thức nhà đầu tư trực tiếp mua trái phiếu do doanh nghiệp phát hành, trải nghiệm sự vận động của thị trường trái phiếu với mức độ rủi ro thấp hơn nhiều so với cổ phiếu và hưởng mức lãi suất cao vượt trội so với gửi tiết kiệm.

NHỮNG LỢI ÍCH VƯỢT TRỘI CỦA VBOND

Tổ chức phát hành trái phiếu là những doanh nghiệp hàng đầu có chỉ số an toàn tài chính cao và sức khỏe thanh toán ổn định

Tất cả trái phiếu Vbond đều có tài sản đảm bảo, tài sản đảm bảo này có giá trị cao hơn trái phiếu và được quản lý bởi các đơn vị uy tín, chuyên nghiệp

 Lãi suất trái phiếu thường cao hơn so với lãi suất tiền gửi tiết kiệm

 Dễ dàng tham gia

  • Nhà đầu tư có thể tham gia với số vốn 10 triệu đồng mệnh giá.
  • Đăng ký giao dịch trực tuyến thuận lợi tại đây.
  • Thời hạn đầu tư khuyến nghị từ 1 năm trở lên.
  • Có thể bán lại trước kỳ hạn đáo hạn của trái phiếu.

DANH MỤC TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP CÓ THỂ LỰA CHỌN TRONG VBOND

ĐẤT XANH

Phát hành bởi tập đoàn Đất Xanh
Mã giao dịch: DXG202002 và DXG202005
(Xem chi tiết)

ĐẤT XANH

Phát hành bởi tập đoàn Đất Xanh
Mã giao dịch: DXG202006 và DXG202007
(Xem chi tiết)

ĐẤT XANH

Phát hành bởi tập đoàn Đất Xanh
Mã giao dịch: DXG202008
(Xem chi tiết)

HÀ ĐÔ

Phát hành bởi Công ty CP tập đoàn Hà Đô
Mã giao dịch: HDG201901
(Xem chi tiết)

GELEX

Phát hành bởi Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam
Mã giao dịch: GEX202001, GEX202002 và GEX202003
(Xem chi tiết)

ĐẤT XANH

Phát hành bởi tập đoàn Đất Xanh
Mã giao dịch: DXG202003 và DXG202004
(Xem chi tiết)

DPW

Phát hành bởi Công ty CP Đầu tư ngành nước DNP
Mã giao dịch: DPW202001
(Xem chi tiết)

HAAN

Phát hành bởi Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An
Mã giao dịch: HAAN202101
(Xem chi tiết)

THÔNG TIN GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU VBOND

Trái phiếu Mệnh giá
(đồng/TP)
Thời gian đáo hạn Lãi suất Kỳ hạn trả lãi Tài sản đảm bảo
DXG202002 100,00 22/06/2022 (2 năm) Lãi suất Coupon cố định 11.5%/năm 6 tháng/lần Quyền sử dụng đất dự án St. Moritz. 36% cổ phần DXS kèm lợi ích liên quan
Quyền tài sản từ dự án St. Moritz và dự án Opal Boufevard
Bảo lãnh thanh toán của Hà An
Đơn vị quản lý nguồn thu và TSĐB: Viettinbank và VNDIRECT
DXG202005 100,00  22/06/2022 (2 năm)
DXG202006 100,00  23/06/2022 (2 năm)
DXG202007 100,00  23/06/2022 (2 năm)
DXG202008 100,00  24/06/2022 (2 năm)
HDG201901 100,00  17/05/2021 (2 năm) Năm đầu tiên cố định 10.5%. Các năm sau tính bảng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3.7% 12 tháng/lần 11,5 triệu cổ phần HDG

Tỷ lệ giá trị TSĐB/giá trị phát hành TP: tối thiểu 180%.

Đơn vị quản lý TSĐB: VNDIRECT.

GEX202001 100,00  14/07/2023 (3 năm) Lãi suất coupon cố định 10%/năm 6 tháng/lần Tối thiểu 150% giá trị trái phiếu
DPW202001 100,000 31/08/2023
(3 năm)
Lãi suất Coupon 11%/năm 6 tháng/lần Giá trị TSBĐ: tối thiểu bằng 150% tổng giá trị trái phiếu
HAAN202101 100,000 05/03/2024
(3 năm)
Lãi suất Coupon 10,3%/năm 6 tháng/lần Giá trị TSBĐ: tối thiểu bằng 140% tổng giá trị trái phiếu

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH

Nhà đầu tư đăng nhập vào tài khoản chứng khoán của mình và đặt lệnh trên bảng giá  DBOARD Trái phiếu online.
Xem hướng dẫn chi tiết trên trang support của VNDIRECT Tại đây.