Hợp tác cùng phát triển

Kết quả kinh doanh quý 1/2023 – Khởi đầu gập ghềnh cho năm 2023

Báo cáo vĩ mô - chuyên đề - sự kiện 12/05/2023    2586

Chia sẻ

  • LN ròng toàn thị trường trong Q1/23 đã giảm 18,1% svck, được cải thiện so với mức giảm 31,9% svck trong Q4/22.
  • Trong số các công ty thuộc coverage của chúng tôi đã báo cáo KQKD Q1/23, chúng tôi nhận thấy nhiều doanh nghiệp không đạt kì vọng hơn là vượt dự báo vì 46% thấp hơn ước tính của chúng tôi.

Tăng trưởng lợi nhuận ròng Q1/23 tiếp tục gây thất vọng

Theo ước tính của chúng tôi, tổng lợi nhuận (LN) ròng Q1/23 của các công ty niêm yết trên 3 sàn (HOSE, HNX, UPCOM) giảm 18,1% svck, mức giảm thấp hơn so với Q4/22 (-31,9% svck). Trong số 60 công ty thuộc phạm vi coverage của chúng tôi đã công bố kết quả kinh doanh Q1/23, 44% theo sát dự phóng trong khi 10% vượt dự báo và 46% không đạt kỳ vọng của chúng tôi.

Một quý đáng thất vọng đối với các DN Thép, Hóa chất và Chứng khoán

LN ròng Q1/23 của các nhà sản xuất Thép niêm yết giảm 93,3% svck, cải thiện đáng kể so với 2 quý lỗ ròng trước đó nhờ (1) giá bán thép phục hồi và (2) hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Ngành Hóa chất kéo dài xu hướng giảm với LN ròng Q4/22 và Q1/23 giảm lần lượt 22,5% svck và 71,9% svck do giá phốt pho và phân bón giảm sâu. Các công ty Chứng khoán ghi nhận LN ròng giảm mạnh 96,6% svck do thanh khoản thị trường giảm 63,1% svck trong Q1/23. Các công ty sản xuất Thép, Hóa chất và Chứng khoán cùng nhau làm tăng trưởng LN toàn thị trường giảm 13,5 điểm % trong Q1/23.

Du lịch & Giải trí và Bất động sản là động lực tăng trưởng hàng đầu trong Q1/23

Trong giai đoạn khó khăn, các DN phát triển Bất động sản (BĐS) vẫn đạt mức tăng trưởng LN ròng 28,3% svck trong Q1/23, chủ yếu nhờ đóng góp của VHM (+162,5% svck) nhờ ghi nhận các giao dịch bán buôn số lượng lớn. Tuy nhiên, nếu loại trừ VHM, LN ròng của các nhà phát triển BĐS đã giảm 40,4% svck trong Q1/23. Đáng chú ý, ngành Du lịch & Giải trí đã dần quay trở lại đúng quỹ đạo, lần đầu tiên ghi nhận LN ròng dương hơn 200 tỷ đồng kể từ sau dịch Covid-19. Kết quả này phần lớn được đóng góp bởi việc HVN lỗ 103,6 tỷ đồng trong Q1/23 (so với khoản lỗ 2.613 tỷ đồng trong Q1/22). Ngành Bất động sản và Du lịch & Giải trí cùng nhau đóng góp 4,9 điểm % vào tăng trưởng LN ròng Q1/23 của toàn thị trường.

Biên lợi nhuận gộp cải thiện, tỷ lệ đòn bẩy tăng

Biên LN gộp thị trường (không bao gồm ngân hàng) Q1/23 tăng nhẹ 0,1 điểm % so với quý trước, lần tăng đầu tiên kể từ Q3/21 với sự cải thiện lớn nhất đến từ ngành Du lịch & Giải trí (+21,9% điểm), Thép (+7,0% điểm), Xây dựng & Vật liệu (+4,6% điểm). Tỷ lệ đòn bẩy của thị trường (không bao gồm ngân hàng) tăng lần đầu tiên kể từ Q1/22 do tổng nợ ngắn hạn tăng 2,3% sv quý trước trong khi tổng vốn chủ sở hữu giảm 2,0% sv quý trước. Chi phí lãi vay trung bình trên thị trường giảm từ 6,0% xuống 5,9% do lãi suất giảm trong Q1/23.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây