Hợp tác cùng phát triển

KBC – Tiến về phía trước – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 11/08/2022    842

Chia sẻ

  • LN ròng Q2/22 đạt 1.893 tỷ đồng (+45 lần svck) nhờ thu nhập bất thường từ đánh giá lại, giúp LN ròng 6T22 hoàn thành 66,1% dự phóng năm 2022.
  • Kỳ vọng LN ròng 2022 tăng 359% svck và không ghi nhận KĐT Tràng Cát, rơi vào kịch bản thận trọng nhất trong cập nhật trước của chúng tôi.
  • Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu thấp hơn 51.600 đồng/cp

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND37.900

VND51.600

0,00%

KHẢ QUAN

Bất động sản

Kinh doanh cốt lõi sụt giảm, thu nhập một lần kéo LN ròng Q2/22 tăng cao
KBC ghi nhận doanh thu (DT) Q2/22 giảm 47,3% svck còn 395,3 tỷ đồng do bàn giao đất giảm mạnh 43% svck chỉ 8ha. LN gộp kinh doanh cốt lõi giảm 56% svck, tuy nhiên, lợi nhuận (LN) ròng Q2/22 tăng 45 lần svck lên 1.893 tỷ đồng nhờ thu nhập bất thường 1.975 tỷ đồng từ đánh giá lại khoản đầu tư. Trong 6T22, KBC chỉ bàn giao 16,9ha đất khu công nghiệp (KCN) (-79,1% svck) và 3,9ha đất khu đô thị (KĐT) (+75,2% svck), do đó DT 6T22 giảm 60,5% svck còn 1.087 tỷ đồng. Biên LN gộp 6T22 giảm 13,3 điểm % svck xuống 43,9% do mảng KCN có biên LN gộp cao đóng góp ít hơn. LN ròng 6T22 tăng 270,9% svck đạt 2.374 tỷ đồng.
Chúng tôi cho rằng Tràng Cát sẽ khó kịp ghi nhận doanh thu trong 2022
KBC chia sẻ bán buôn tại KĐT Tràng Cát vẫn đang trong quá trình đàm phán. Chúng tôi thận trọng hoãn đóng góp DT của dự án này đến 2023, do 1) thủ tục chuyển nhượng có thể mất ít nhất 3-6 tháng và 2) lo ngại các nhà đầu tư có thể trì hoãn hoạt động thu mua đất do triển vọng ảm đạm của kinh tế toàn cầu và áp lực lạm phát gia tăng, đặc biệt là doanh nghiệp trong nước trong bối cảnh thắt chặt tín dụng vào BĐS. Chúng tôi điều chỉnh LN ròng 2022-23 giảm 50,9%/37,7% còn 3.593 tỷ đồng (+359,3% svck)/5.333 tỷ đồng (+48,4% svck).
Triển vọng bất động sản công nghiệp: tiếp tục tỏa sáng
Chúng tôi cho rằng BĐS KCN vẫn tiếp tục tỏa sáng trong nửa cuối 2022-23, được thúc đẩy bởi 1) triển vọng dòng vốn FDI tăng trở lại trong nửa cuối 2022 trong khi xu hướng mở rộng sản xuất vẫn mạnh mẽ; 2) bùng nổ thương mại điện tử, yêu cầu hàng tồn kho tăng và đa dạng hóa chuỗi cung ứng thúc đẩy nhu cầu về đất KCN và 3) phát triển cơ sở hạ tầng, được hỗ trợ bởi đầu tư công tăng tốc sẽ thúc đẩy thị trường BĐS KCN. Bên cạnh đó, chúng tôi nhận thấy Chính phủ cũng đang định hướng mở rộng nguồn cung đất KCN, tạo cơ hội các chủ đầu tư hoàn thành thủ tục pháp lý và phát triển các KCN mới.
Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu thấp hơn 51.600 đồng/cp
Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu thấp hơn 51.600 đồng/cp do tiến độ các thủ tục pháp lý tại một số KCN mới và tiến độ bán hàng KĐT Tràng Cát chậm hơn dự kiến. Tiềm năng tăng giá: KBC có thể tháo gỡ các rào cản pháp lý cho các dự án mới. Rủi ro giảm giá: 1) doanh số kém hơn dự kiến, 2) tiến độ pháp lý các dự án mới trì hoãn, 3) trì hoãn ghi nhận DT các dự án KĐT

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây