Hợp tác cùng phát triển

GAS – Tăng trưởng dài hạn đến từ nhập khẩu khí LNG

Bản tin 360 độ Cổ phiếu 16/08/2022    672

Chia sẻ

Trải qua gần 32 năm hoạt động, PV GAS đã khẳng định vị thế chủ lực trong ngành Khí, có đóng góp quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển kinh tế đất nước. Điểm nhấn đầu tư của doanh nghiệp bao gồm: (1) Nhu cầu khí cho nhiệt điện phục hồi và tăng trưởng ổn định kể từ 2023 khi không còn chịu tác động của pha La Nina; (2) Trạm LNG Thị Vải đi vào hoạt động từ 2023 bổ sung công suất 1 triệu tấn khí mỗi năm và (3) Triển vọng dài hạn từ siêu dự án Lô B Ô Môn.

Sử dụng mô hình phân tích 4 yếu tố: (Macro) Vĩ mô ngành, (Moat) Lợi thế cạnh tranh, (Management) Ban lãnh đạo và Động lực tăng giá (Margin of safety), chúng tôi cho rằng GAS là một cổ phiếu phù hợp để đầu tư trong trung dài hạn. Chúng tôi dự báo LNST năm 2022 của GAS tăng 58,3% svck. GAS đang được giao dịch tại mức P/E fw2022 là 15,5 lần.

Xem chi tiết báo cáo tại đây