Hợp tác cùng phát triển

DPG – Động lực tăng trưởng đến từ mảng bất động sản

Bản tin 360 độ Cổ phiếu 14/06/2022    1173

Chia sẻ

DPG có trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng cầu, đường. Công ty đã lấn sân sang mảng năng lượng thủy điện từ năm 2012 và mảng bất động sản từ năm 2018. Điểm nhấn đầu tư của doanh nghiệp bao gồm: (1) Hoạt động xây dựng dự báo tăng trưởng 15% trong năm 2022 nhờ giải ngân đầu tư công tích cực; (2) Động lực tăng trưởng dài hạn đến từ dự án Cồn Tiến; (3) Hoạt động kinh doanh điện tăng trưởng ổn định.

Sử dụng mô hình phân tích 4 yếu tố: (Macro) Vĩ mô ngành, (Moat) Lợi thế cạnh tranh, (Management) Ban lãnh đạo và Động lực tăng giá (Margin of safety), chúng tôi cho rằng DPG là một cổ phiếu còn nhiều tiềm năng tăng trưởng trong trung và dài hạn. Chúng tôi dự báo công ty đạt mức tăng trưởng lợi nhuận 27% trong giai đoạn 2022, DPG đang giao dịch tại mức P/Efw 2022 là 8.2 lần.

Xem chi tiết báo cáo tại đây