Góp ý cho VNDIRECT

Hội thảo

Tìm theo ngày

10/04

năm 2009

Tuyển ứng viên cho Chương trình Đào tạo cán bộ nguồn

Hội thảo 133

Công ty chứng khoán VNDIRECT (www.vndirect.com.vn) đang tìm kiếm các ứng viên là các sinh viên khá giỏi mới ra trường hoặc các bạn trẻ muốn lập nghiệp và phát triển trong ngành dịch vụ tài chính và chứng khoán.…

28/04

năm 2008

VNDIRECT – Tâm Hoàng Trang tổ chức hội thảo chứng khoán cho các nhà đầu tư tại Vĩnh Phúc

Hội thảo 94

VNDIRECT – Tâm Hoàng Trang phối hợp tổ chức buổi hội thảo ”Giới thiệu tổng quan về thị trường chứng khoán và phương pháp đầu tư trên thị trường chứng khoán” cho các nhà đầu tư Vĩnh phúc.