Hợp tác cùng phát triển

Cập nhật vĩ mô – Hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2023 sau số liệu quý 1 kém tích cực

Báo cáo vĩ mô - chuyên đề - sự kiện 18/04/2023    3275

Chia sẻ

  • GDP Việt Nam trong Q1/23 tăng trưởng 3,3% svck, mức tăng quý 1 thấp thứ hai kể từ 2011 do hoạt động sản xuất suy giảm.
  • Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã có 2 đợt giảm lãi suất điều hành trong tháng 3/2023.
  • Chúng tôi hạ dự báo tăng trưởng GDP cả năm 2023 xuống 5,5% svck trong kịch bản cơ sở (từ mức 6,2% trước đó).

Tăng trưởng GDP Q1/23 không đạt kỳ vọng do trở ngại bên ngoài gia tăng

Theo Tổng cục Thống kê (TCTK), GDP Q1/23 tăng 3,3% svck, mức tăng quý 1 thấp thứ hai kể từ năm 2011, trong đó ngành dịch vụ là động lực tăng trưởng chính (+6,8% svck). Tăng trưởng thực tế thấp hơn mức tăng trưởng 5,9% của Q4/22 và dự báo của chúng tôi cho Q1/23 là 5,6%, phản ánh sự suy yếu của xuất khẩu và sản xuất công nghiệp trong bối cảnh tăng trưởng toàn cầu suy yếu. Công nghiệp và xây dựng bị ảnh hưởng tiêu cực và giảm 0,4% svck trong Q1/23.

Lạm phát giảm tháng thứ hai liên tiếp

Lạm phát của Việt Nam đã giảm xuống 3,4% svck trong tháng 3/2023 từ mức 4,3% của tháng trước. CPI giảm 0,2% so với tháng trước, chủ yếu do sự sụt giảm của chỉ số giá Lương thực & Thực phẩm (-0,6% sv tháng trước) và chỉ số giá Giáo dục (-1,7% sv tháng trước). Chúng tôi dự báo CPI bình quân trong Q2/23 sẽ ở mức 2,9-3,3% và trong cả năm 2023 sẽ là 3,6-4,0%.

Chúng tôi nhận thấy đã có sự đảo chiều trong chính sách tiền tệ của NHNN

Trong bối cảnh áp lực tỷ giá hạ nhiệt, NHNN đã có hai đợt giảm lãi suất điều hành trong tháng 3/2023, theo đó lãi suất tái chiết khấu giảm 1 điểm % xuống 3,5%/năm; lãi suất tái cấp vốn giảm 0,5 điểm % xuống 5,5%; lãi suất cho vay qua đêm của NHNN đối với các tổ chức tín dụng cũng giảm từ 7%/năm xuống 6%/năm. NHNN cũng hạ trần lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND của các tổ chức tín dụng đối với một số lĩnh vực ưu tiên thêm 1 điểm % xuống 4,5%/năm. NHNN cũng giảm lãi suất tối đa đối với tiền gửi VND kỳ hạn dưới 1 tháng và kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng thêm 0,5 điểm %.

Điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP xuống còn 5,5% trong kịch bản cơ sở

Rủi ro suy thoái kinh tế tại các quốc gia phát triển có thể tác động xấu tới triển vọng lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam trong những quý còn lại của năm 2023. Do triển vọng kinh tế ảm đạm của Mỹ và châu Âu, chúng tôi hạ dự báo tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam năm 2023 xuống -2%, từ mức dự báo trước đó là 5% và giảm dự báo tăng trưởng của ngành chế biến chế tạo xuống 5% từ mức dự báo trước đó là 7%. Đồng thời, đầu tư tư nhân và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn suy yếu trong năm nay do triển vọng kinh tế toàn cầu ngày càng không chắc chắn, điều kiện tài chính toàn cầu thắt chặt và thị trường bất động sản trong nước suy thoái. Do đó, chúng tôi hạ dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2023 xuống 5,5% (+/-0,3 điểm %) so với dự báo trước đó là 6,2%. Chúng tôi kỳ vọng kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 4,5-5% svck trong Q2/23, cao hơn so với mức tăng trưởng 3,3% trong Q1/23.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây