Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo chào bán cạnh tranh của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang

Tin tức VNDIRECT 14/11/2022    413

Chia sẻ

Căn cứ Đơn đăng ký chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang, Sở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức chào bán cạnh tranh của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang như sau:

1.      Tên doanh nghiệp chào bán cạnh tranh: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang
2.      Địa chỉ: Số 2045 đường Trần Hưng Đạo, khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

3.      Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh chế biến thức ăn chăn nuôi thủy sản; Kinh doanh chế biến

lương thực

4.      Vốn điều lệ: 350.000.000.000 đồng
5.      Hình thức chào bán cạnh tranh Chào bán cạnh tranh
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 59.529.750.000 đồng/lô cổ phần
8.  Số cổ phần đưa ra chào bán cạnh tranh: 3.018.750 cổ phần
9.  Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ ngày 14/11/2022 đến 16h00 ngày 23/11/2022

–        Địa điểm: Tại các đại lý Chào bán cạnh tranh (Theo Quy chế bán chào bán cạnh tranh của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang –Phụ lục Danh sách các Đại lý chào bán cạnh tranh)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh:

–       Thời gian: Chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 29/11/2022

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý chào bán cạnh tranh nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm chào bán cạnh tranh:

–       Thời gian: 09h00 ngày 01 tháng 12 năm 2022

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 02/12/2022 đến 08/12/2022
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 07/12/2022 đến ngày 08/12/2022

Tài liệu hướng dẫn: Tại Đây

Tài liệu tham khảo: Tại Đây

Mẫu đơn đăng ký: Tại Đây

Trân trọng thông báo!