Hợp tác cùng phát triển

Thông báo về việc thanh toán lãi trái phiếu CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG NAM

Tin tức VNDIRECT 16/03/2023    224

Chia sẻ

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo tới Người sở hữu trái phiếu (NSHTP) thông tin liên quan đến việc thanh toán lãi trái phiếu mã TNGCB2224003 do CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG NAM phát hành.

1. Thông tin trái phiếu

– Mã trái phiếu TNGCB2224003
– Kỳ hạn 02 năm
– Ngày phát hành 05/04/2022
– Ngày đáo hạn

– Lãi suất kỳ này

05/04/2024

10%/năm

  – Kỳ tính lãi                             :     05/10/2022 – 05/04/2023 

2. Ngày chốt danh sách NSHTP  ngày thanh toán     

– Ngày chốt danh sách NSHTP:    29/03/2023 

– Ngày thanh toán lãi               :    05/04/2023 

VNDIRECT thông báo để NSHTP nắm được thông tin.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ tổng đài 1900545409 hoặc email support@vndirect.com.vn để được hỗ trợ.