Hợp tác cùng phát triển

Thông báo về việc thanh toán lãi trái phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG BẮC HÀ

Tin tức VNDIRECT 19/05/2023    770

Chia sẻ

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo tới Người sở hữu trái phiếu (NSHTP) thông tin liên quan đến việc thanh toán lãi trái phiếu mã BHBCH2124003 do CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG BẮC HÀ phát hành. 

1. Thông tin trái phiếu: 

– Mã trái phiếu 

BHBCH2124003

– Kỳ hạn 

03 năm  

– Ngày phát hành 

09/06/2021

– Ngày đáo hạn 

– Lãi suất kỳ này 

09/06/2024

10.5%/năm 

– Kỳ tính lãi 

09/06/2022  09/06/2023

  

2. Ngày chốt danh sách NSHTP và ngày thanh toán:           

– Ngày chốt danh sách NSHTP: 31/05/2023  

– Ngày thanh toán: 09/06/2023 

VNDIRECT thông báo để NSHTP nắm được thông tin. 

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ tổng đài 1900545409 hoặc email support@vndirect.com.vn để được hỗ trợ.