Hợp tác cùng phát triển

Thông báo về việc thanh toán lãi trái phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THIÊN MINH (mã TMG201902)

Tin tức VNDIRECT 22/05/2023    1049

Chia sẻ

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo tới Người sở hữu trái phiếu (NSHTP) thông tin liên quan đến việc thanh toán lãi trái phiếu mã TMG201902 do CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THIÊN MINH phát hành. 

1. Thông tin trái phiếu: 

– Mã trái phiếu 

TMG201902

– Kỳ hạn 

04 năm  

– Ngày phát hành 

12/06/2019

– Ngày đáo hạn 

12/06/2023

– Lãi suất kỳ này  9,35%/năm (12/06/2022 – 12/12/2022)11,2%/năm (12/12/2022 – 12/06/2023)

– Kỳ tính lãi 

12/06/2022  12/06/2023

  

2. Ngày chốt danh sách NSHTP và ngày thanh toán:           

– Ngày chốt danh sách NSHTP: 01/06/2023  

– Ngày thanh toán: 12/06/2023 

VNDIRECT thông báo để NSHTP nắm được thông tin. 

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ tổng đài 1900545409 hoặc email support@vndirect.com.vn để được hỗ trợ.