Hợp tác cùng phát triển

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ QUỸ RA CÔNG CHÚNG (IPO) CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG BALLAD VIỆT NAM (TBLF)

Tin tức VNDIRECT 01/10/2021    5121

Chia sẻ

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT trân trọng thông báo về đợt chào bán ra công chúng (IPO) của Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam (TBLF), như sau:

 • Tên Quỹ: Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam
 • Loại hình Quỹ: Quỹ mở
 • Thời gian IPO: từ ngày 01/10/2021 đến 17/12/2021. ( Thời gian này có thể kết thúc trước hạn nếu đạt tổng giá trị mua tối thiểu 50 tỷ hoặc có đủ 100 nhà đầu tư không chuyên nghiệp đăng ký)
 • Vốn điều lệ: dự kiến huy động tối thiểu 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ đồng)
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/CCQ
 • Giá phát hành: 10.100 đồng/CCQ (gồm giá dịch vụ phát hành)
 • Số lượng đăng ký tối thiểu 100 CCQ

Thông tin chi tiết về việc đăng ký mua CCQ cụ thể:

 • Mở tài khoản chứng khoán tại VNDIRECT (nếu chưa có tài khoản) Tại đây
 • Đăng ký tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ (theo mẫu đính kèm)
 • Đăng ký mua chứng chỉ quỹ (theo mẫu đính kèm)
 • Hoàn thiện Phiếu lấy ý kiến NDT bằng văn bản Quỹ TBLF
 • Giấy chuyển tiền mua CCQ vào tài khoản Quỹ (nếu có)
 • Hình thức thanh toán: Nhà đầu tư thực hiện thanh toán tiền mua CCQ bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản của Quỹ TBLF tại Ngân hàng giám sát bằng tiền Đồng Việt Nam, chi tiết như sau:
 • Số tài khoản IPO: 1191 0000 4976 79
 • Tên tài khoản: Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam
 • Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • Nội dung: [ Họ tên nhà đầu tư ] _ [ Số tài khoản giao dịch CCQ TBLF ] _ [ Nộp tiền mua TBLF ]

Ghi chú: Nhà đầu tư cần chuyển tiền từ tài khoản chính chủ để đăng ký mua CCQ

Địa điểm đăng ký mua CCQ:

 • Đăng ký trực tiếp: Hiện tại các văn phòng VNDIRECT tại Hà Nội đang không tiếp khách hàng do ảnh hưởng dịch Covid, sẽ thông báo khi mở của trở lại.
 • Đăng ký từ xa: hoàn thiện hồ sơ và gửi về địa chỉ:
 • Phòng SSE Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội

0. Thông-báo-về-việc-phát-hành-chứng-chỉ-quỹ-ra-công-chúng

1. Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đăng ký mua chứng chỉ quỹ

2. TBLF – Forms mẫu

3. Phieu lay y kien NDT bang van ban Quy TBLF

4. Bản-cáo-bạch-Quỹ-đầu-tư-cổ-phiếu-tăng-trưởng-Ballad-Việt-Nam

5. Bản-cáo-bạch-Quỹ-đầu-tư-cổ-phiếu-tăng-trưởng-Ballad-Việt-Nam-tóm-tắt

6. Điều-lệ-Quỹ-đầu-tư-cổ-phiếu-tăng-trưởng-Ballad-Việt-Nam

DMCA.com Protection Status