Hợp tác cùng phát triển

Thông Báo ngày trả Lãi Trái Phiếu Bình Hiệp lần 1

Tin tức VNDIRECT 21/01/2019    1081

Chia sẻ

Tên trái phiếu: Trái phiếu công ty cổ phần Bình Hiệp
Kỳ hạn: 2 năm
Ngày phát hành: 30/07/2018
Ngày đáo hạn: 30/07/2020
Kỳ thanh toán lãi: 6 tháng/ lần

Trân trọng thông báo!