Hợp tác cùng phát triển

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021

10/03/2021    2824

Chia sẻ

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty với thông tin chi tiết như sau:

1. Thời gian: Từ 14h00’ ngày 18/3/2021

2. Địa điểm: Hội trường tầng 7, Trụ sở Công ty, Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội

3. Hình thức tham dự họp: Cổ đông có thể tham dự họp theo một trong các hình thức sau đây:

  • Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
  • Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (mẫu giấy ủy quyền tải về từ địa chỉ https://www.vndirect.com.vn/dai-hoi-co-dong/);
  • Tham dự và biểu quyết trực tuyến hoặc bỏ phiếu điện tử tại địa chỉ https://agm.vndirect.com.vn;
  • Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.

4. Thành phần tham dự:

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 18/02/2021.

5. Chương trình và tài liệu họp: Chương trình họp và các tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại https://www.vndirect.com.vn/dai-hoi-co-dong/.

6. Đăng ký tham dự họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử:

Cổ đông vui lòng đăng ký với Công ty trước ngày 18/3/2021 bằng cách gửi email đến địa chỉ cbtt@vndirect.com.vn (Tiêu đề email là đăng ký họp ĐHĐCĐ trực tuyến và nêu rõ thông tin cổ đông).

7. Thông tin liên hệ:

Trường hợp cần hỗ trợ thêm, Cổ đông vui lòng liên hệ với Công ty theo địa chỉ sau:

  • Ban Tổ chức ĐHĐCĐ – Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
  • Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt nam
  • E-mail: cbtt@vndirect.com.vn
  • Điện thoại: (84-24) 3972 4568 – Số máy lẻ 12254 (Bà Hoàng Thị Vân) Fax: (84-24) 39724600
DMCA.com Protection Status