Hợp tác cùng phát triển

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN DO TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM SỞ HỮU

Tin tức VNDIRECT 14/12/2021    321

Chia sẻ

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sở hữu, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

–     Tên doanh nghiệp bán đấu giá:  Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

–     Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà 4A Láng Hạ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

–     Vốn điều lệ: 803.957.090.000 đồng

–     Số lượng cổ phần bán đấu giá: 18.225.648 cổ phần

–     Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 05 NĐT

  • Trong đó:

Tổ chức trong nước: 0 NĐT                    Cá nhân trong nước: 04 NĐT

Tổ chức nước ngoài: 01 NĐT                  Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT

–     Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 50.025.648 cổ phần

  • Trong đó:

Tổ chức trong nước: 0 CP                        Cá nhân trong nước: 31.800.000 CP

Tổ chức nước ngoài: 18.225.648 CP        Cá nhân nước ngoài: 0 CP

–      Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 15/12/2021

–     Thời gian tổ chức đấu giá: 8 giờ 30 phút ngày 17/12/2021

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status