Hợp tác cùng phát triển

Thông báo điều chỉnh tỷ lệ ký quỹ chứng khoán phái sinh từ ngày 15/12/2022

13/12/2022    3099

Chia sẻ

Theo thông báo từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc nâng tỷ lệ ký quỹ ban đầu hợp đồng tương lai chỉ số VN30, VNDIRECT đã tiến hành điều chỉnh tỷ lệ ký quỹ nhằm đảm bảo tỷ lệ an toàn tài khoản của Nhà đầu tư.

Từ ngày 15/12/2022, VSD thực hiện điều chỉnh tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu từ 13% lên 17% để phù hợp với diễn biến của thị trường chứng khoán phái sinh. Nhằm hỗ trợ Nhà đầu tư tại VNDIRECT hạn chế tối đa rủi ro về vi phạm tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ từ VSD và đảm bảo tài khoản ở ngưỡng an toàn 80%, VNDIRECT điều chỉnh Tỷ lệ ký quỹ như say:

Tỷ lệ ký quỹ Tỷ lệ hiện tại Tỷ lệ áp dụng từ 15/12/2022
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu từ VSD 13% 17%
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tại VNDIRECT 13.5% 17.5%
Tỷ lệ ký quỹ tổng cộng đảm bảo sức mua tại VNDIRECT 16.875% 21.875%

Nhà đầu tư vui lòng chủ động theo dõi tỷ lệ và lưu ý kịp thời cơ cấu danh mục Phái sinh hoặc bổ sung tài sản ký quỹ trước ngày 15/12/2022 để đảm bảo an toàn tài khoản và quyền lợi của Nhà đầu tư.  (Xem thêm các tỷ lệ cần lưu ý)

Theo đánh giá từ VSD, việc lựa chọn tỷ lệ ký quỹ ban đầu mới cho hợp đồng tương lai chỉ số VN30 nằm trong biên độ tính toán theo quy định và tỷ lệ ký quỹ ban đầu mới sẽ giúp hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 của thị trường trở nên an toàn hơn so với tỷ lệ ký quỹ ban đầu 13% áp dụng hiện nay. Đối với tỷ lệ ký quỹ ban đầu của HĐTL TPCP, VSD tiếp tục giữ nguyên mức hiện nay là 2,5%.

Nếu có câu hỏi thắc mắc cần hỗ trợ giải đáp, Nhà đầu tư vui lòng liên hệ Nhân viên Chăm sóc tài khoản tại VNDIRECT hoặc liên hệ Tổng đài DLink 1900 54 54 09. 

Trân trọng.