Hợp tác cùng phát triển

Thông Báo Chốt Danh Sách Để Thanh Toán Mua Lại Trái Phiếu CTCP Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Hà An

Tin tức VNDIRECT 12/01/2023    384

Chia sẻ

Để phục vụ cho việc thanh toán mua lại Trái phiếu CTCP Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Hà An (HAACB2124001) cho các Trái chủ, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau :

  1. Thông tin Trái phiếu  mua lại:         
– Tên trái phiếu Trái Phiếu CTCP Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Hà An
– Kỳ hạn 03 năm
– Ngày phát hành 18/03/2021
– Ngày đáo hạn

– Lãi suất kỳ này

18/03/2024

10,8%/năm

– Tỷ lệ mua lại 50% tổng khối lượng trái phiếu lưu hành

 

  1. Ngày chốt danh sách Trái chủ  Ngày Thanh toán:         

– Ngày chốt danh sách Trái chủ: 13/01/2023 

– Ngày Thanh toán: 31/01/2023

 

Người Sở Hữu Trái Phiếu không được yêu cầu đăng ký việc chuyển nhượng/phong tỏa Trái Phiếu trong khoảng thời gian kể từ (không bao gồm) Ngày Chốt Danh Sách cho đến (bao gồm) Ngày Mua Lại Trước Hạn.

 

Trân trọng thông báo!