Hợp tác cùng phát triển

Thông Báo Chốt Danh Sách Để Thanh Toán Lãi Trái Phiếu HDB1821CP_01

Tin tức VNDIRECT 16/04/2020    436

Chia sẻ

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi Trái phiếu HDB1821CP_01 cho các Trái chủ, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau :

1. Thông tin Trái phiếu và Kỳ thanh toán lãi:

  • Tên trái phiếu: HDB1821CP_01
  • Kỳ hạn: 03 năm
  • Ngày phát hành: 10/05/2018
  • Ngày đáo hạn: 10/05/2021
  • Ngày thanh toán lãi: ngày 10 tháng 05 hàng năm

2. Ngày chốt danh sách Trái chủ và Ngày Thanh toán:

  • Ngày chốt danh sách Trái chủ: 04/05/2020
  • Ngày Thanh toán lãi: 10/05/2020
  • Ngày thực hiện thanh toán lãi: 11/05/2020

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status