Hợp tác cùng phát triển

[Thông Báo] Chốt danh sách để thanh toán lãi Trái Phiếu CTCP du lịch Thiên Minh (TMG201903)

Tin tức VNDIRECT 27/05/2020    997

Chia sẻ

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi lần đầu Trái phiếu CTCP Du Lịch Thiên Minh (đợt phát hành 02 năm 2019) cho các Trái chủ, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau :

1. Thông tin Trái phiếu:

  • Tên trái phiếu : Trái Phiếu CTCP Du Lịch Thiên Minh
  • Mã trái phiếu : TMG201903
  • Kỳ hạn : 05 năm
  • Ngày phát hành : 12/06/2019
  • Ngày đáo hạn : 12/06/2024
  • Ngày thanh toán lãi : Ngày 12 tháng 06 hàng năm
  • Lãi suất kỳ này : 11%/năm

2. Ngày chốt danh sách Trái chủ và Ngày thanh toán lãi kỳ này:

  • Ngày chốt danh sách Trái chủ: 03/06/2020
  • Ngày thanh toán lãi: 12/06/2020

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status