Hợp tác cùng phát triển

Thông Báo Chốt Danh Sách Để Thanh Toán Lãi Trái Phiếu CTCP Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Hà An

Tin tức VNDIRECT 06/09/2021    192

Chia sẻ

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi Trái phiếu CTCP Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Hà An (HAACB2124001) cho các Trái chủ, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau :

  1. Thông tin Trái phiếu  Kỳ thanh toán lãi:          

– Tên trái phiếu : Trái Phiếu CTCP Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Hà An
– Kỳ hạn : 03 năm
– Ngày phát hành : 18/03/2021
– Ngày đáo hạn : 18/03/2024
– Lãi suất kỳ này : 10,5%/năm
– Kỳ thanh toán lãi : 06 tháng/lần


  1. Ngày
    chốt danh sách Trái chủ  Ngày Thanh toán:          

– Ngày chốt danh sách Trái chủ: 09/09/2021 

– Ngày Thanh toán: 20/09/2021

 

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status