Hợp tác cùng phát triển

Thông Báo Chốt Danh Sách Để Thanh Toán Lãi Trái Phiếu CTCP Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Hà An

Tin tức VNDIRECT 27/02/2023    203

Chia sẻ

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi Trái phiếu CTCP Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Hà An (HAACB2124001) cho các Trái chủ, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

  1. Thông tin Trái phiếu:
– Mã trái phiếu HAACB2124001
– Kỳ hạn 03 năm
– Ngày phát hành 18/03/2021
– Ngày đáo hạn

– Lãi suất kỳ này

18/03/2024

10,8%/năm

– Kỳ thanh toán lãi 18/09/2022 – 18/03/2023
  1. Ngày chốt danh sách Trái chủ  Ngày Thanh toán:          

– Ngày chốt danh sách Trái chủ: 09/03/2023 

– Ngày Thanh toán: 20/03/2023

Trân trọng thông báo!