Hợp tác cùng phát triển

Thông Báo Chốt Danh Sách Để Thanh Toán Lãi Trái Phiếu Công ty Cổ Phần Tập đoàn CienCo4

Tin tức VNDIRECT 28/05/2021    351

Chia sẻ

Để phục vụ cho việc Thanh toán Lãi định kỳ Trái phiếu Công ty Cổ Phần Tập đoàn CienCo4 (C4G202001 và C4G202002) cho các Trái chủ, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

  1. Thông tin Trái phiếu và Kỳ thanh toán lãi:        

– Mã trái phiếu:         C4G202001, C4G202002

– Kỳ hạn:                    02 năm

– Ngày phát hành:    10/06/2020

– Ngày đáo hạn:       10/06/2022

Kỳ thanh toán lãi:   06 tháng/lần     

– Lãi suất:                 11%/năm                    

  1. Ngày Chốt danh sách Trái chủ và Ngày Thanh toán:        

– Ngày Chốt danh sách Trái chủ: 01/06/2021

– Ngày Thanh toán lãi: 10/06/2021

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status