Hợp tác cùng phát triển

Thông Báo Chốt Danh Sách Để Thanh Toán Lãi Trái Phiếu Công ty Cổ Phần Năng lượng Bắc Hà

Tin tức VNDIRECT 06/03/2023    285

Chia sẻ

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi Trái phiếu Công ty Cổ phần Năng lượng Bắc Hà cho các Trái chủ, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau :

  1. Thông tin Trái phiếu và kỳ tính lãi:        

– Mã trái phiếu:           BHBCH2124001

– Kỳ hạn:                     03 năm

– Ngày phát hành:       25/03/2021

– Ngày đáo hạn:          25/03/2024

– Lãi suất trái phiếu:   10.5%/năm

– Kỳ tính lãi:             01 năm/lần                         

  1. Ngày chốt danh sách Trái chủ và Ngày Thanh toán:        

– Ngày chốt danh sách Trái chủ: 16/03/2023

– Ngày thực Thanh toán lãi: 27/03/2023

Trân trọng thông báo!