Hợp tác cùng phát triển

Thông Báo Chốt Danh Sách Để Thanh Toán Lãi Trái Phiếu Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Tin tức VNDIRECT 09/11/2021    311

Chia sẻ

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi định kỳ Trái phiếu Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam phát hành ngày 18/05/2021 (TNGCB2124001) cho các Trái chủ, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau :

  1. Thông tin Trái phiếu và kỳ tính lãi:     
– Mã trái phiếu TNGCB2124001
– Kỳ hạn 03 năm
– Ngày phát hành 18/05/2021
– Ngày đáo hạn 18/05/2024
– Lãi suất Trái phiếu kỳ này 9.5%/năm
– Kỳ tính lãi 18/05/2021 – 18/11/2021
  1. Ngày chốt danh sách Trái chủ và Ngày Thanh toán:    
– Ngày chốt danh sách Trái chủ 09/11/2021
– Ngày Thanh toán lãi 18/11/2021

  Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status