Hợp tác cùng phát triển

Thông Báo Chốt Danh Sách Để Thanh Toán Lãi Trái Phiếu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Tin tức VNDIRECT 28/01/2022    248

Chia sẻ

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Trung Nam phát hành ngày 16/08/2021 (TNGCB2122002) cho các Trái chủ, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau :

  1. Thông tin Trái phiếu và kỳ tính lãi:   
– Mã trái phiếu TNGCB2122002
– Kỳ hạn 01 năm
– Ngày phát hành 16/08/2021
– Ngày đáo hạn 16/08/2022
– Lãi suất trái phiếu 9.5%/năm
– Kỳ tính lãi 16/08/2021 – 16/02/2022
  1. Ngày chốt danh sách Trái chủ và Ngày Thanh toán:
– Ngày chốt danh sách Trái chủ 07/02/2021
– Ngày thanh toán lãi 16/02/2021

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status