Hợp tác cùng phát triển

Thông Báo Chốt Danh Sách Để Thanh Toán Gốc Lãi Mua Lại Trước Hạn Trái Phiếu Công ty Cổ Phần Bất động sản Thế Kỷ

Tin tức VNDIRECT 08/11/2022    438

Chia sẻ

Để phục vụ cho việc Thanh toán gốc lãi mua lại trước hạn Trái phiếu Công ty Cổ Phần Bất động sản Thế Kỷ (mã CREB2124001) cho các Trái chủ, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

  1. Thông tin Trái phiếu và Kỳ thanh toán:        

– Mã trái phiếu:         CREB2124001

– Kỳ hạn:                    03 năm

– Ngày phát hành:    26/03/2021

– Ngày đáo hạn:       26/03/2024

Kỳ tính lãi:             26/03/2022 – 25/11/2022     

  1. Ngày Chốt danh sách Trái chủ và Ngày Thanh toán Mua lại:        

– Ngày Chốt danh sách Trái chủ: 16/11/2022

– Ngày Thanh toán: 25/11/2022

Trân trọng thông báo!