Hợp tác cùng phát triển

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019: “CHUYỂN ĐỔI NỀN TẢNG KINH DOANH SỐ”

Tin tức VNDIRECT 23/04/2019    274

Chia sẻ


Kết quả kinh doanh năm 2018

Trong năm 2018, những biến động của thị trường chứng khoán và sự chuyển dịch cạnh tranh giữa các công ty chứng khoán khiến cho hoạt động của VNDIRECT cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Mặc dù vậy, kết thúc năm 2018, VNDIRECT vẫn đạt được những kết quả kinh doanh tích cực. VNDIRECT đạt 1.634 tỷ đồng doanh thu, tăng 30% so với năm 2017 và 373 tỷ đồng lợi nhuận hợp nhất sau thuế, vốn chủ sở hữu tăng lên gần 3.000 tỷ đồng, tổng tài sản đạt hơn 10.500 tỷ đồng, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng quy mô tổng tài sản.
Đối với hoạt động môi giới, tuy thị trường gặp nhiều khó khăn nhưng doanh thu phí giao dịch của VNDIRECT trong năm 2018 tăng 51,27% so với năm 2017, đạt mức 534 tỷ đồng. Doanh thu kinh doanh nguồn vốn và tự doanh lần lượt đạt 734 tỷ đồng và 344 tỷ đồng, tăng trưởng 38,75% và 10,26% so với năm 2017. Lãi từ hoạt động cho vay ký quỹ tiếp tục giữ đà tăng trưởng từ 343 tỷ lên đến 435 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2017 dù thị trường có nhiều biến động.
Về thị phần môi giới chứng khoán, VNDIRECT là một trong bốn công ty có thị phần lớn nhất tại HOSE với thị phần môi giới đạt 7,31%. Tại HNX, VNDIRECT là một trong hai Công ty có thị phần lớn nhất cả trên sàn giao dịch chứng khoán niêm yết và thị trường Upcom khi lần lượt đạt 9,16% và 10.41% về thị phần. Riêng đối với thị trường chứng khoán phái sinh, VNDIRECT đã thiết lập được vị thế vững chắc với thị phần đạt 23,92% và là công ty dẫn đầu thị trường. Công ty cũng lọt Top 6 thành viên của thị trường Trái phiếu chính phủ có thị phần giao dịch môi giới lớn nhất.

Chiến lược phát triển trong tương lai

Với lợi thế là công ty có đội ngũ công nghệ kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính chứng khoán, VNDIRECT quyết tâm chuyển dịch toàn bộ nền tảng kinh doanh sang nền tảng số, từ đó giảm các chi phí mở rộng hoạt động trong tương lai, chuyển dịch từ hoạt động tập trung theo sản phẩm “product eccentric” sang hoạt động tập trung theo nhu cầu khách hàng “customer eccentric”, đồng thời xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ kết nối mở “Open API” để công ty có thể mở rộng năng lực tiếp cận thị trường mới và kết nối thêm các nguồn lực sản phẩm dịch vụ tài chính cho nền tảng khách hàng đang sử dụng dịch vụ của công ty.

Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của VNDIRECT đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

  • Kế hoạch lợi nhuận sau thuế: VNDIRECT phấn đấu lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty đạt 487 tỷ đồng, tăng trưởng 31% so với năm 2018.
  • Thúc đẩy tăng trưởng quy mô nguồn vốn: VNDIRECT tiếp tục huy động vốn bổ sung cho hoạt động kinh doanh thông qua việc phát hành trái phiếu với quy mô dự kiến phát hành là 1.500 tỷ.
  • Nâng cao năng lực trong hoạt động cho vay ký quỹ và hoạt động trên thị trường vốn: Nguồn vốn phục vụ cho hoạt động cho vay ký quỹ tối đa tiếp tục được duy trì ở mức 6.000 tỷ như năm 2018. Trên thị trường vốn, VNDIRECT tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu từ và phân phối trên thị trường, trong đó vẫn tập trung vào các giao dịch trên thị trường trái phiếu (debt capital market).
  • Tăng trưởng tỷ lệ ROE, ROA so với năm 2018: VNDIRECT đặt kỳ vọng tổng doanh thu năm 2019 tăng trưởng tối thiểu 10% so với năm trước và các tỷ suất sinh lời cao hơn so với năm 2018.
DMCA.com Protection Status