Hợp tác cùng phát triển

TIÊU ĐIỂM ĐẦU TƯ: SZC – NỀN TẢNG VỮNG CHẮC CHO MỌI KHỞI ĐẦU

Tiêu điểm đầu tư 15/06/2021    824

Chia sẻ

Trực thuộc một trong những Tập đoàn bất động sản khu công nghiệp hàng đầu Việt Nam, điểm nổi bật của SZC chính là sở hữu quỹ đất khu công nghiệp lớn – nguồn thu màu mỡ khi được cộng hưởng bởi làn sóng dịch chuyển Trung Quốc + 1 và các hiệp định kinh tế tự do.

Bên cạnh đó, SZC cũng bắt đầu ghi nhận doanh thu từ Khu đô thị Hữu Phước với kế hoạch mở bán năm 2021 doanh thu đạt 90 tỷ với lợi nhuận gộp chạm 45 tỷ VNĐ

Vậy cổ phiếu này sẽ có tiềm năng tăng trưởng gì nổi bật trong tương lai? Cùng lắng nghe chuyên gia của VNDIRECT thảo luận về cổ phiếu này nhé!

  • Thiên thời: Sự chuyển dịch hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam
  • Địa lợi:

Việt Nam tích cực tham gia các hiệp định FTA

Bà Rịa – Vũng Tàu đang trở thành một tỉnh công nghiệp mới nổi ở miền Nam

  • Nhân hòa:

Hỗ trợ kinh nghiệm phát triển KCN của công ty mẹ SNZ

Vị trí thuận lợi, quỹ đất lớn và chi phí giải phóng mặt bằng thấp

Bắt đầu ghi nhận doanh thu từ KĐT Hữu Phước

  • Góc nhìn kỹ thuật cho cơ hội ngắn hạn cho cổ phiếu SZC ?