Hợp tác cùng phát triển

Theo dấu Báo cáo kết quả kinh doanh Q2/2022 – Cập nhật đến ngày 26/07/2022

  • Mùa Kết quả kinh doanh Quý 2/2022 đã bắt đầu trong tuần này với tăng trưởng lạc quan ở những nhóm ngành lớn. Nhằm cung cấp bức tranh tăng trưởng toàn thị trường cho nhà đầu tư, chúng tôi theo dõi liên tục kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên cả HOSE, HNX và UPCOM.
  • Đến ngày 26/07/2022, 590 công ty đã công bố kết quả kinh doanh, tương ứng với 34,2% tổng số cổ phiếu và 28,3% tổng vốn hóa toàn thị trường. Đến thời điểm hiện tại, tổng doanh thu và lợi nhuận của các công ty đã công bố kết quả tăng lần lượt 25,3% và 17,9% so với cùng kỳ (svck) cho Q2/22. Lợi nhuận toàn thị trường Q2/22 giảm so với báo cáo trước do HPG thông báo lợi nhuận ròng Q2/22 giảm mạnh 58,7% svck.