Hợp tác cùng phát triển

VNDAF – SIP

VNDAF – SIP là sản phẩm giúp khách hàng thực hiện tiết kiệm đầu tư một cách có hệ thống. Theo đó, định kỳ hàng tháng nhà đầu tư dành một khoản tiền nhất định để mua tích lũy Chứng Chỉ Quỹ (VNDAF), nhà đầu tư góp vốn vào Quỹ để các chuyên gia quản lý, phân bổ đầu tư theo một chiến lược cụ thể. 
VNDAF là quỹ mở đầu tư theo chiến lược Vietnam Top Performer Assets. Chiến lược đầu tư này đặt niềm tin vào sự tăng trưởng trong dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam, tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp niêm yết hàng đầu, có hiệu quả kinh doanh tốt nhất. Xem thêm về Quỹ VNDAF tại đây.

BÁO CÁO NAV QUỸ VNDAF

Xem tại đây

NHỮNG ƯU THẾ KHI ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ VNDAF – SIP

Trung bình giá
Tham gia SIP là cách giúp bạn tránh biến động của thị trường. Việc bỏ ra một khoản tiền nhất định hàng tháng, bạn mua được số chứng chỉ quỹ nhiều hơn khi giá thấp và mua số lượng chứng chỉ quỹ ít hơn khi giá cao.

Giảm chi phí
Chi phí đầu tư trung bình trên mỗi Đơn vị Quỹ của bạn thấp hơn giá bình quân của CCQ, bất kể giá CCQ biến động như thế nào. Ngoài ra, bạn được giảm 70% phí mua khi tham gia chương trình SIP.

Hưởng lợi từ lãi suất kép
Thời gian đầu tư càng dài, bạn càng tích lũy được nhiều tiền nhờ lãi sinh lãi.

Dễ dàng thiết lập kỷ luật đầu tư với thủ tục đơn giản
Khi tham gia SIP, bạn không cần đặt lệnh mua hàng tháng như với lệnh mua đầu tư thông thường mà chỉ cần chuyển tiền mua SIP định kỳ vào tài khoản của Quỹ.

SỨC MẠNH CỦA LÃI KÉP GIÚP NHÀ ĐẦU TƯ THU VỀ KHOẢN TIỀN BAO NHIÊU ?

Minh họa số tiền thu được qua các thời gian đầu tư và tỷ suất lợi nhuận chỉ với 1 triệu đồng hàng tháng.

lãi kép

THÔNG TIN GIAO DỊCH

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH

Bước 1: Đăng ký mở Tài khoản giao dịch Chứng Chỉ Quỹ (CCQ)
(Áp dụng với Nhà đầu tư chưa có tài khoản giao dịch CCQ).
Đăng ký Online hoặc Nhà đầu tư điền Phiếu Mua/Bán và nộp phiếu tại sàn giao dịch

Bước 2: Đăng ký Thỏa Thuận Đầu Tư Định Kỳ tại: Thỏa thuận chương trình định kỳ VNDAF-SIP

Bước 3: Hàng tháng, thanh toán tiền mua CCQ vào tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng giám sát

Tài khoản nhận tiền:

    Tên tài khoản: QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND

    Số tài khoản: 1221.0001.690341

    Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành

    Nội dung:[Họ tên nhà đầu tư] [số tài khoản giao dịch CCQ mở] mua VNDAFS003

Ví dụ: “Nguyen Van A 021C123456 mua VNDAFS003”

Lưu ý:
Nhà đầu tư tham gia SIP không cần điền đặt Lệnh Mua như khi mua thông thường. Lệnh mua sẽ được tự động đặt cho Ngày Giao dịch CCQ gần nhất sau khi Quỹ nhận được tiền mua hợp lệ của Nhà Đầu Tư.
Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ Ngày Giao dịch, Nhà Đầu Tư sẽ nhận thông báo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ.