Hợp tác cùng phát triển

SINGLE STOCK SAVING

Tiết kiệm đầu tư cổ phiếu

SSS – SINGLE STOCK SAVING là hình thức tiết kiệm đầu tư bằng cổ phiếu, thay thế cho hình thức tiết kiệm truyền thống bằng tiền, vàng hay ngoại tệ. Nhà đầu tư tiết kiệm một số tiền hàng tháng để mua tích lũy một cổ phiếu giá trị, giúp nhà đầu tư chọn được cổ phiếu đầu tư an tâm nắm giữ trong dài hạn, thiết lập được kỷ luật đầu tư định kỳ hàng tháng.

NHỮNG LỢI ÍCH VƯỢT TRỘI CỦA SINGLE STOCK SAVING (SSS)

ĐẶC ĐIỂM CỦA SSS

QUY TRÌNH GIAO DỊCH

Bước 1: Mở tài khoản
Nhà đầu tư đăng ký theo mẫu Đăng ký SSS

Bước 2: Giao dịch Online trên Nền tảng DBOARD (như giao dịch cổ phiếu thông thường)
(Xem hướng dẫn giao dịch trên Nền tảng DBOARD Tại đây)