Góp ý cho VNDIRECT

Tài sản Tích sản

Tài sản tích sản là hình thức đầu tư vào các tài sản với mục đích đảm bảo sức khỏe tài chính trọn đời. Tài sản thuộc nhóm tích sản là các loại tài sản có yếu tố an toàn và tăng trưởng vượt trội bền vững với chu kỳ thời gian dài hơn 10 năm, được lựa chọn trên nguyên tắc đầu tư giá trị cơ bản. Tài sản tích sản bao gồm: danh mục trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, danh mục cổ phiếu đầu ngành có tiềm năng phát triển vượt bậc và bền vững về mặt dài hạn. Nhà đầu tư có thể đầu tư tích lũy tài sản thông qua hình thức tiết kiệm đầu tư định kỳ hoặc hoặc đầu tư một lần.

Kỳ vọng lợi nhuận của loại hình đầu tư này 10-15%/năm

DANH MỤC SẢN PHẨM

Tiết kiệm đầu tư định kỳ

: Chương trình đầu tư định kỳ Quỹ Đầu tư chủ động VND

: Tiết kiệm đầu tư một cổ phiếu giá trị

Danh mục cổ phiếu

: Đầu tư giá trị

: Danh mục khuyến nghị đầu tư theo nhiều chiến lược khác nhau

Chứng chỉ quỹ mở

: Tích lũy tài sản dài hạn

PHƯƠNG THỨC ĐẦU TƯ

Khách hàng có nhu cầu xây dựng danh mục tài sản thanh khoản cao vui lòng liên hệ Trung tâm Tư vấn SSE theo số điện thoại 1900 54 54 09 hoặc Chuyên viên Quản lý tài khoản của bạn tại VNDIRECT.

Khách có nhu cầu liên hệ với Trụ sở và các Chi nhánh, Phòng giao dịch của VNDIRECT trên toàn quốc. (Vui lòng xem TẠI ĐÂY)